The Netherlands, Election of Prince William IV as Stadtholder Admiral and Captain General by the city of Veere, Bronze Medal 1747, donated by the dean of the Guild of Saint Luke

C9ONS

Sign In

Description

The Netherlands. Bronze Medal. Election of Prince William IV as Stadtholder Admiral and Captain General by the city of Veere. Donated by the dean of the Guild of Saint Luke 1747; 36.66 g; Ø 43.0 mm.
Obverse: GIFT VAN D’ H’: OVERD: M: AND: WESTERWYK. FORSBORGH OUD-BURGM: SCHP: AAD &&, a winged, standing ox with the coats of arms of Nassau, Veere and the Guild of Saint Luke (in the middle), some orange branches behind the ox //
Reverse: ST ()V: ADRIAANSE BOEKH: GEERD: IACOBSE DEK: WILLM: ADRIAANZEN BEL: / (text within outer lines:) ALS / NEDERLANDT / IN NOODT, DOOR / VRANKRYKS MAGT / ONTBLOODT VAN / VOOR-MUUR, SCHEEN / VERLOREN; HEEFT / VERETEERST VERKO / REN VORST FRISO / ’T HEIL VAN STAAT / VERORDENT IN GODS RAADT. / MDCCXLVII. / APR: XXV.

With original archive card of the Koninklijk Penningkabinet, donated on November 17 1865.

VvL. 222.

EXTREMELY RARE; About extremely fine

Transcription archive card:

1747.
Gedachtenispenning door den
Oud-Burgemeester Westerwijk
Forsborgh als overdeken van
het St. Lucasgilde te Veere, aan
hetzelve vereerd, ter gelegen-
heid der verheffing van den
Prins tot stadhouder enz.
Brons
Vervolg van Loon no 222
GESCHENK VAN
Mevrouw Rethaan Macaré.
17 november 1865

Translation:

1747.
Memorial token by the Former Mayor of Westerwijk Forsborgh as dean of the St. Luke's Guild in Veere, venerated at the same, on the occasion of the exaltation of the Prince as stadholder, etc.
Bronze
Vervolg van Loon no 222
DONATION FROM
Mrs Rethaan Macaré.
November 17, 1865.

Comment

The Teylers Museum in Haarlem and the Rijksmuseum in Amsterdam have a silver copy (not a bronze one).

Andries Westerwijk Forsborgh (1717-1783) was mayor of Veere and dean of the St. Luke Guild in Veere.

Jongeling Numismatics & Ancient Art

P.O. Box 8013
3503 RA Utrecht - Netherlands
+31 6 47 96 3366
See inventory

Payment

Bankwire accepted

Shipping

  • Netherlands - €10
  • Europe - €15
  • World - €25